background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Om de burger nog sneller en efficiënter te helpen, werden alle brandweerkorpsen in België hervormd.Net zoals bij de politiehervorming, is het stedelijk/gemeentelijk niveau volledig verdwenen en stapte men over naar een zonaal niveau. De 250 brandweerkorpsen zijn sedert 1/1/2015 ingedeeld in 34 hulverleningszones. 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

De brandweerposten Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening binnen de zone.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:

• Een optimale organisatie van de hulpverlening voor de bevolking

• Het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners

• Professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van de brandweer,…

Zo kan heel vlot "zonaal" materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies.

Ing. Maj. Peter De Vijlder vervulde sedert de opstart van de zonewerking begin 2015 de functie van waarnemend zonecommandant voor de zone. Tijdens de zoneraad van 28 maart 2017 werd hij aangesteld als eerste effectieve zonecommandant van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en dit voor een periode van 6 jaar.

 

De belangrijkste doelstellingen zijn om samen met zijn team van 450 collega’s te komen tot een uniforme en efficiënte werking binnen de brandweerposten van de brandweerzone. Het blijvend beroep doen op de inzet van brandweerman-vrijwilligers door hun optimaal in te zetten in zijn organisatie, is de sterke troef voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Eveneens wil hij alle facetten van de brandweer breder kenbaar maken voor de 168.000 inwoners en de bedrijven binnen de 13 gemeenten van de Hulpverleningszone. Volgende maand start in dit kader een roadshow in de Vlaamse Ardennen rond het thema brandveiligheid in woningen.

Een meerjarenbeleidsplan voor de realisatie van deze doelstellingen is reeds opgemaakt en goedgekeurd tijdens zijn mandaat als waarnemend zonecommandant

Bij de selectieprocedure slaagde hij voor alle selectieproeven. De eedaflegging gebeurde onder toeziend oog van de voorzitter van de Zoneraad Burg. Luc Dupont van Ronse. De voorzitter wenst hem alle succes bij de vervulling van zijn mandaat en is ervan overtuigd dat de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met Majoor Peter De Vijlder verder zal kunnen uitgroeien tot een performante organisatie, die zorgt voor een gelijkwaardige dienstverlening voor elke inwoner van onze zone.

 

© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen