background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Vacature korporaal najaar

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure voor 60 functies van korporaal-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad.

Beknopt functieprofiel korporaal-vrijwilliger

Doel :

1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

3. Het optreden als verantwoordelijke voor een kleine groep medewerkers teneinde een kwalitatief hoogstaande, effectieve en efficiënte hulpverlening te waarborgen tijdens interventies.

Bijlage: Vacature korporaal najaar 17.pdf

 

 
© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen