background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Gezocht: beroepskapitein

Functieomschrijving

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een professionaliseringsprocedure voor een beroepskapitein te begeven in dezelfde graad of een lagere graad en binnen dezelfde zone

Beknopt functieprofiel beroepskapitein

Doel :

1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren. Voor wat betreft de operationele inzet deze op een zo efficiënt, doeltreffend, kwalitatief en veilig mogelijke manier organiseren.

2. Voldoende kennis hebben op het vlak van brandpreventie.

3. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om ervoor te zorgen dat de opdrachten van de zone naar behoren worden vervuld door de werking van de ploeg(en) goed op te volgen en dit zowel op inhoudelijk, methodisch en organisatorisch als op financieel vlak en door managementinformatie aan te leveren.

Bijlage: Vacature Beroepskapitein.pdf

 

 
© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen