background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Gezocht: Preventionieadviseur

Preventieadviseur interne preventiedienst.

1. Organisatorische plaats

De preventieadviseur van de interne preventiedienst rapporteert aan het diensthoofd interne preventiedienst, de directeur VTO (vorming, training en opleiding) en risicobeheersing en de zonecommandant.

2. Functiebeschrijving

De preventieadviseur van de interne preventiedienst staat in voor een efficiënte en kwalitatieve taakuitvoering binnen de dienst.

Bijlage: Preventieadviseur.pdf

 

 

Gezocht: beroepssergeant

Functieomschrijving

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werft een beroepssergeant aan te begeven bij professionalisering

Beknopt functieprofiel beroepssergeant

Doel :

1. De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.

3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

Bijlage: Vacature Beroepssergeant.pdf

 

 

Verkoop voertuigen

 

Openbare verkoop van een brandweervoertuig – Lichte vrachtwagen

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21 in 9700 Oudenaarde gaat over tot een openbare verkoop van een brandweervoertuig in de staat waarin het zich bevindt. De koper engageert zich om het voertuig een “burgeruitzicht" te geven (kleur, enz.), indien het voertuig markeringen of speciale kleuren heeft (vermelding “brandweer”, enz.). Voertuig te bezichten tijdens kantooruren op adres Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Een bod dient onder dubbel gesloten omslag ingediend te worden uiterlijk op 19 september 2016 om 10 uur aan het zonesecretariaat, Bedrijvenpark Coupure 21 in 9700 Oudenaarde, ter attentie van de voorzitter van de Zoneraad van Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met de vermelding 'openbare verkoop voertuigen’.

Een bod wordt enkel aanvaard indien de persoonsgegevens (naam, adres, rijksregisternummer en telefoonnummer) of de bedrijfsgegevens (naam firma, adres zetel, ondernemingsnummer en telefoonnummer) van de bieder duidelijk vermeld worden. Het voertuig wordt vervolgens toegewezen aan de hoogste bieder. Na toewijzing en betaling van de verschuldigde som kan het voertuig afgehaald worden in de brandweerpost van Oudenaarde (zie hierboven).

 

 

 

klik: Online veiling

 

 

Lees meer: Verkoop voertuigen

Gezocht: beroepskapitein

Functieomschrijving

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een professionaliseringsprocedure voor een beroepskapitein te begeven in dezelfde graad of een lagere graad en binnen dezelfde zone

Beknopt functieprofiel beroepskapitein

Doel :

1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren. Voor wat betreft de operationele inzet deze op een zo efficiënt, doeltreffend, kwalitatief en veilig mogelijke manier organiseren.

2. Voldoende kennis hebben op het vlak van brandpreventie.

3. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om ervoor te zorgen dat de opdrachten van de zone naar behoren worden vervuld door de werking van de ploeg(en) goed op te volgen en dit zowel op inhoudelijk, methodisch en organisatorisch als op financieel vlak en door managementinformatie aan te leveren.

Bijlage: Vacature Beroepskapitein.pdf

 

 

Gezocht: luitenant-vrijwilliger

Functieomschrijving

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure volgens personeelsplan van de functie van luitenant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad – aanleggen van een bevorderingsreserve

Beknopt functieprofiel luitenant-vrijwilliger

Doel :

1. Het coördineren van de inzet van meerdere interventieploegen of het aansturen van gespecialiseerde interventieploegen bij complexe incidenten om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.

2. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te garanderen.

3. Het aanbrengen van technisch operationele kennis en ervaring en het stimuleren en initiëren van training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in het kader van de hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

Bijlage: Vacature Luitenant-vrijwilliger.pdf

 

 

Gezocht: Hulpverlener-Ambulancier

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een aanwervingsprocedure.

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor 10 functies van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruishoutem.

Beknopt functieprofiel hulpverlener-ambulancier

Doel :

1. Deel uitmaken van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening teneinde een goede operationele werking ervan in de zone te verzekeren.

2. Doortastend en zelfstandig handelingen stellen met een goed inlevingsvermogen en bijzondere aandacht voor de medische hygiëne en preventie.

Bijlage: Vacature Hulpverlener-Ambulancier.pdf

 

 
© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen