background
login

Checklist reglement "tijdelijke inrichtingen"

Brandpreventie is het geheel van veiligheidsmaatregelen om brand en ontploffing te voorkomen.
Tijdelijk publiek toegankelijke inrichtingen zijn inrichtingen met een tijdelijk karakter, zoals tenten, circussen, kermissen, openlucht evenementen,... die voor het publiek toegankelijk zijn.

Wie een tijdelijk publiek toegankelijke inrichting exploiteert, moet uiteraard de nodige maatregelen treffen inzake brandpreventie. Hier kan je een checklist downloaden om je evenementenruimte af te toetsen. Deze wordt ook gebruikt door de preventionist van de brandweer langs komt.

© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen