background
login

Gezocht: Beroeps luitenant

Functieomschrijving

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een professionaliseringsprocedure voor een beroeps luitenant te begeven in dezelfde graad en binnen dezelfde zone

Beknopt functieprofiel luitenant-beroeps

Doel :

1. Het coördineren van de inzet van meerdere interventieploegen of het aansturen van gespecialiseerde interventieploegen bij complexe incidenten om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.

2. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te garanderen.

3. Het aanbrengen van technisch operationele kennis en ervaring en het stimuleren en initiëren van training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in het kader van de hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

Bijlage: Vacature Beroeps Luitenant.pdf

 

 
© 2018 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen