background
login

Sergeant-beroeps

De hulpverleningszone  Vlaamse Ardennen werft een sergeant-beroeps aan te begeven bij professionalisering in dezelfde graad.

Functie

De sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig.

Beknopt functieprofiel

1. De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.

3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

 

Functieomschrijving en andere info vind je hier

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen