WELKOM!

Welkom op onze webpagina voor de aanwervingen. Je bent hier terechtgekomen omdat je interesse hebt voor een job bij de brandweer. Dat vinden we alvast fijn! Het is altijd leuk nieuwe collega’s te mogen verwelkomen die samen met ons zorg willen dragen van onze maatschappij en de burgers. Op deze webpagina vind je alle informatie die je nodig hebt om je in te schrijven bij de Brandweerzone Vlaamse Ardennen.
Ga ook zeker eens een kijkje nemen op de website van de federale overheid: brandweer.be

VOORWAARDEN

Vooralleer je aan dit avontuur kan beginnen moet je nagaan of je aan enkele basisvoorwaarden voldoet. Voldoe je aan één of meerdere voorwaarden niet, dan kun je momenteel niet kandideren bij de brandweer. De basisvoorwaarden zijn:

 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van
  Zwitserland ;
 • ten minste 18 jaar oud zijn ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • houder zijn van een federaal geschiktheidstattest;
 • wonen binnen een straal van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking
  op de woonplaatsverplichting gevraagd worden. Aan de woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting moet men voldoen bij benoeming door de raad.

HOE ZIET DE BRANDWEEROPLEIDING ER UIT?

De brandweeropleiding gaat door aan de brandweerschool van Oost-Vlaanderen (Paulo) en heet officieel NBO1 (Nieuwe Brandweeropleiding 1). Ze omhelst 8 verschillende modules, waarin zowel theorie, koude praktijk als warme praktijk aan bod komen. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de opleiding NB01.

WAT BETEKENT HET OM BIJ DE BRANDWEER AAN DE SLAG TE ZIJN?

Vrijwilliger zijn is een serieus interessante uitdaging. Het vraagt veel van onze vrijwilligers. Zowel fysiek als mentaal. Maar de voldoening die je eruit haalt is met niets te vergelijken. Brandweer staat voor hulpverlening, daadkracht, expertise en – niet te vergeten – vriendschap.

 

 •  Ik kan niet zomaar vertrekken op mijn werk als er een oproep komt. Is dat een probleem?
  We werken met een pagingsysteem. Daarmee zet je jezelf (on)beschikbaar vanop je pager, smartphone of computer. Ben je niet in de nabijheid van je kazerne? Zet jezelf dan op onbeschikbaar. Dan kan je niet opgeroepen worden. We verwachten uiteraard wel dat je jezelf beschikbaar maakt als je dat bent.
 • Ik werk ’s nachts/in shiften. Kan ik dan ook ingezet worden als vrijwilliger?
  Tuurlijk. Met het beschikbaarheidssysteem zetten wij je in wanneer jij ook effectief kan werken. Wij kunnen je dag én nacht gebruiken.
 • Kunnen we ook gespecialiseerde cursussen volgen na onze basisopleiding?
  Sterker zelfs, je moet nog extra opleiding volgen. Je bent een expert in je functie, en moet je in een constant veranderende maatschappij ook blijven bijscholen. Daarnaast zijn er tal van specialisaties zoals klimmen, duiken, gevaarlijke stoffen, gaspakdragers en nog veel meer. Je kan ook aansluiten bij het Fire Stress Team, dat mensen emotioneel begeleid na zware interventies.
 • Hoe vaak oefenen jullie in de kazerne?
  Je dient jaarlijks 24 uur permanente opleiding (in je eigen post) te volgen en 24 uur voortgezette opleiding (soms in je post of in een andere post, of aan de brandweerschool).
 • Klopt het dat je betaald wordt als vrijwilliger?
  Je krijgt een vergoeding voor zowel je opleiding als voor de interventies waar je aan deelneemt. De vergoedingen die je krijgt voor interventies zijn deels vrijgesteld van belastingen.
 • Heb ik een federaal geschiktheidsattest nodig om vrijwillig ambulancier te worden?
  Je hebt geen FGA nodig om ambulancier te worden. Solliciteren voor de functie ambulancier kan als je:
  • 18 bent;
  • een rijbewijs hebt;
  • Belg of EU-burger bent;
  • een attest van goed gedrag en zeden hebt;
  • de burgerlijke en politieke rechten geniet.

Na je sollicitatie doe je mee aan een aanwervingsprocedure. Nadat je slaagt start je de opleiding

 • Ik werk voor de politie, maar zou graag ook vrijwilliger worden bij de brandweer. Kan dat?
  Helaas. Deze twee functies zijn niet cumuleerbaar. Als je bij een veiligheidsdienst wil werken moet je kiezen welke je voorkeur heeft.

 

met welke tijdslijn moet ik rekening houden om bij de brandweer te komen?

Om volwaardig bij de brandweer actief te kunnen zijn moet je wel enkele stappen doorlopen. Het behalen van het FGA is daarin, in eerste instantie, het belangrijkste (zie hierboven). Je vindt een totaaloverzicht van het programma 2023 hieronder.

 

HEB je nog vragen?

Aarzel niet ons te contacteren!

 

Share This