Openbaarheid van bestuur

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 

 

Wanneer je als burger beroep moet doen op de brandweer voor een interventie (brand, wateroverlast, stormschade,…) wordt er steeds een interventieverslag opgemaakt.

Een interventieverslag bevat o.a. volgende gegevens:
– Datum, tijdstip en plaats van de interventie
– Aard van de tussenkomst
– Vaststellingen en acties van de ploeg ter plaatste

Het verslag vermeldt niet de grootte van de schade. Enkel een vermoedelijke brandoorzaak kan vermeld worden.

Wilt u een verslag raadplegen of een afschrift opvragen? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in.

Uw aanvraag tot openbaarmaking zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen worden beantwoord. Indien de behandeling binnen de 30 kalenderdagen niet mogelijk is kan deze termijn met 15 kalenderdagen worden verlengd. In dit geval zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Als aanvraagdatum hanteren wij de datum waarop uw aanvraag door ons ontvangen wordt.

Indien u als gemandateerde een aanvraag doet dient u het schriftelijke bewijs van uw mandaat bij de aanvraag te voegen, tenzij u advocaat bent.

Aanvraagformulier Openbaarheid Van Bestuur

 


   

  Adres van de interventie   

  Gegevens van de aanvrager   

  Gegevens van de gemandateerde

  Indien u het mandaat heeft gekregen op het document op te vragen voor iemand anders, gelieve uw gegevens verder in het formulier ook in te vullen.
   


  Omschrijving van het document
   


  Motivering van het belang
   

  Share This