Een wespennest in uw huis of in uw tuin kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen van wespennesten (=wespenverdelging) kunt u een beroep doen op de brandweer.

Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. Vul daarom enkel het aanvraagformulier indien het werkelijk een wespennest betreft.

Wespen, bijen of hommels? Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels.

Wespen

zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’.

Bijen

zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop

Hommels

zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

Wat doe ik met bijen en hommels?

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn. Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu.

In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

Wat kost dat?

Bij de verdelging van een wespennest is een retributie verschuldigd van:

  • € 40,00 (incl. BTW)

Dit bedrag zal, binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur, via overschrijving geïnd worden door de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen….

De kosten voor andere tussenkomsten van de brandweer vind je terug op de pagina ‘Wat kost de brandweer?‘, gebaseerd op ons retributiereglement dat geldt voor alle brandweerposten in de zone Vlaamse Ardennen.

Wespenverdelging tijdens corona

 

 

Als brandweerzone blijven we, ook tijdens deze coronaproblematiek, instaan voor de hulpverlening en dus ook de wespenverdelging.
Echter om de quarantaine maatregelen niet te verstoren zullen wij ons beperken tot de noodzakelijke en dringende verdelgingen.
Om dit in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten verlopen hebben we intern de nodige procedures opgesteld en afspraken gemaakt.
We vragen hier ook uw medewerking :

  • de regel van ‘social distance’ met onze medewerkers respecteren.
  • Indien het nodig is om de woning te betreden :
    • melding te maken van eventuele besmette bewoners en ook hier de afstand bewaren
    • ruimte waarin gewerkt wordt te verluchten

Dank voor uw medewerking!

Aanvraag wespenverdelging

Share This