OPGELET VERDELGING AZIATISCHE HOORNAAR

 De brandweer verdelgt vanaf heden enkel nog nesten van de Aziatische hoornaar die een direct gevaar voor de mens opleveren, of nesten die hinder veroorzaken in de buurt van mensen. Hiervoor kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen.

Is de nest van Aziatische hoornaar niet hinderlijk of gevaarlijk, dan dient u dit te melden op de website van VespaWatch: vespawatch.be/report-nest/

Een nest van een wesp of hoornaar in uw huis of in uw tuin kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen ervan (=verdelging) kunt u een beroep doen op de brandweer (aanvraag onderaan deze pagina).

Wespen, bijen, hommels of hoornaars? Onderstaand geven we wat duiding rond de verschillen die bestaan tussen al deze soorten.

Voor de wesp, de Europese hoornaar en de Aziatische hoornaar kun je bij de brandweer terecht voor het verdelgen van nesten, via onderstaand aanvraagformulier.
Let wel, wespen en Europese hoornaars zijn inheems en nuttige dieren, ze zorgen namelijk mee voor de bestuiving en verdelgen zelf hinderlijke insecten zoals muggen. Veroorzaken ze geen hinder, dan is een verdelging misschien niet opportuun.
Zijn ze wel hinderlijk of doet zich een gevaarlijke situatie voor, dan kan is een verdelging mogelijks aangewezen.

De Aziatische hoornaar daarentegen is een exoot (niet inheems), en vormt een bedreiging voor de inheemse bijenvolken. Daarenboven verspreidt de Aziatische hoornaar zich aan een razend tempo. Verdelging is steeds aangewezen.

 

Wespen

Wespen zijn steeds slank gebouwd en hebben een kenmerkend geel-zwart patroon. Ze zijn nauwelijks behaard en steken indien ze zich bedreigd voelen. In het najaar gaan ze op zoek naar extra voeding en kunnen dan meer opdringerig zijn. Verdelging is enkel aangewezen wanneer er zich een risicovolle situatie voordoet. 

Europese hoornaar

Deze hoornaars zijn inheems en ongeveer tweemaal zo groot als een gewone wesp. Je kan ze herkennen aan hun geel-zwart-oranje kleur (kijk vooral naar de poten). Ze zijn nauwelijks behaard. De Europese hoornaar zal enkel steken indien hij zich bedreigd voelt. Verdelging is enkel aangewezen wanneer er zich een risicovolle situatie voordoet. 

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar heeft een kenmerkend geel-zwart patroon en is tweemaal zo groot als een gewone wesp. Hij is slanker dan de Europese hoornaar en heeft kenmerkende gele pootuiteinden. Hij zal enkel steken wanneer hij zich bedreigd voelt, maar rondom zijn nest kan hij erg agressief zijn. Verdelging is noodzakelijk!

(Honing) bijen

Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, hebben een bruin-zwart motief en zijn slank gebouwd. Ze hebben al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop. Ze zijn uiterst nuttig en zorgen voor bestuiving. Bijen kunnen steken, maar enkel als ze zich zeer bedreigd voelen. Meestal leven ze zonder problemen samen met de mensen rondom hun. De bijen zijn beschermd en mogen niet verdelgd worden.

Hommels

Hommels zijn fors gebouwd en hebben een zeer kenmerkend uiterlijk (met geel-oranje, zwarte en soms witte banden). Hommels zijn nuttige insecten en zorgen, net zoals de bijen voor bestuiving van planten. Ze kunnen steken, maar dat is eerder uitzonderlijk en enkel als ze zich bedreigd voelen. Hommels zijn beschermd en mogen niet verdelgd worden.

Metselbij

De metselbij is te herkennen aan zijn sterke beharing (bruin-ros). Ze is kleiner dan de gewone bij. Ze leven alleen (dus niet in groep of in een volk) en doen dat in kleine ‘nestgaatjes’. Metselbijen kunnen de mens niet steken. Het zijn eveneens nuttige diertjes en mogen daarom niet verdelgd worden. 

Wat doe ik met bijen en hommels die hinderlijk zijn?

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn. Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu.

In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

 

En hoe zit dat nu met die Aziatische hoornaar?
In het voorjaar maakt de Aziatische hoornaar een primair nest. Deze primaire nesten zijn relatief klein en zijn beperkt bevolkt door hoornaars. Ze hangen meestal dicht tegen de grond (in een lage haag, aan een afdak, een kroonlijst enz.)
Vanaf midden juli maakt de Aziatische hoornaar een zogenaamd secundair nest. Dit nest hangt hoger (meestal in hoge bomen) en is veel groter. Deze nesten zijn sterk bevolkt.
Hoe meer primaire nesten kunnen verdelgd worden, des te minder secundaire nesten er worden gemaakt.
Hoe meer secundaire nesten er kunnen verdelgd worden, des te minder overlevende hoornaars voor het volgende jaar. Er snel bij zijn is dus belangrijk in de beheersing van de Aziatische hoornaar.

Primair nest Aziatische hoornaar

Secundair nest Aziatische hoornaar

Wat kost dat?

De verdelging van Aziatische hoornaar is gratis.
De brandweer verdelgt ENKEL nog nesten van Aziatische hoornaar die een direct risico voor mensen kan opleveren, of nesten die hinder veroorzaken.
Alle andere nesten dienen aangemeld te worden via https://vespawatch.be/report-nest/

Bij de verdelging van een wespennest of Europese hoornaar is een retributie verschuldigd van € 34,39 (excl. BTW)
Dit bedrag zal, binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur, via overschrijving geïnd worden door de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen….

De kosten voor andere tussenkomsten van de brandweer vind je terug op de pagina ‘Wat kost de brandweer?‘, gebaseerd op ons retributiereglement dat geldt voor alle brandweerposten in de zone Vlaamse Ardennen.

Bevestiging gekregen?

Nadat je je aanvraag hebt ingediend krijg je een automatische e-mail. Deze bevestigt je melding.
Controleer steeds je mailbox.

Aanvraag VERDELGING

Share This