Een hulpverleningszone kost geld. Interventies, materialen, lonen, enz. moeten nu eenmaal betaald of aangekocht worden. De gemeenten en de federale overheid zorgen echter maar gedeeltelijk voor het budget. Hierdoor zijn sommige interventies door de brandweer gratis, terwijl je voor andere de kosten moet betalen. Sinds 1 juli 2017 is de hulpverleningszone ook btw-plichtig en is ze verplicht om voor bepaalde interventies BTW aan te rekenen.

De eventuele kosten zijn niet noodzakelijk voor rekening van de persoon die de brandweer contacteerde. In principe betaalt de persoon voor wie de interventie gebeurt de kosten. Maar als hij/zij niet aansprakelijk was, kan het bedrag wel degelijk teruggevorderd worden van de persoon die wel aansprakelijk was. In geval van ziekenvervoer is het mogelijk dat de verzekering tussenkomt.

Gratis interventies

Een aantal interventies door de brandweer zijn uiteraard gratis. Het gaat hier dan vooral om interventies bij noodoproepen:

 • Brand blussen en bestrijden
 • Brandgevaar of ontploffingsgevaar vermijden
 • Mensen redden (uit een voertuig, uit water, onder puin, uit een lift, bij elektrocutie, …)
 • Helpen bij overstromingen en rampen (wateroverlast, kelders leegpompen, stormschade helpen opruimen, …)

betalende interventies

In onze brandweerzone zijn de tarieven afhankelijk van het tijdstip van uitvoering. Het tijdstip van alarmering bepaalt welk tarief wordt toegepast voor de eerste 2 uren. We maken volgend onderscheid:

Normaal tarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 06u00 en 22u00
Nacht tarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 22u00 en 06u00
Weekend tarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tussen vrijdag 24u00 en maandag 00u00

Alle vermelde tarieven zijn excl. 21% BTW tenzij anders vermeld.

Wespenverdelging

Zie het onderdeel wespenverdelgingen (klik hier).

  interventie na Vals alarm

  Een nutteloze interventie naar aanleiding van een vals alarm (bv vermoeden van brand) of technisch falende alarminstallatie is de eerste keer gratis.

  Elk daaropvolgend nutteloos alarm binnen de 24 maanden is betalend.

   overige betalende interventies

   Volgende werkzaamheden zijn betalend en worden beschouwd als ‘werken in regie’:

   • opruiming van oppervlakten
   • bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen ,
   • leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v. noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud)
   • uitschakeling van een falend technisch alarm veroorzaakt door een slecht functionerend detectiesysteem
   • brandwacht en brandweerbewaking
   • technische hulpverleningswerken die geen noodoproep betreffen om mensen te beschermen of te redden
   • de afdekking van een gebouw met een zeil (gratis als het gaat om een noodoproep, met uitzondering van de verbruiksgoederen)
   • logistieke ondersteuning (gratis als het gaat om een noodoproep)
   • bestrijding van schadegevallen (gratis als het gaat om een noodoproep)
   • levering van niet-drinkbaar water met inzet van een tankwagen (tenminste 8000l), exclusief de kostprijs van het water, in opdracht van de watermaatschappij.
   • toegang verschaffen tot een woning ingevolge o.m. verlies van sleutel, zichzelf buitensluiten…
   • verwijderen of herplaatsen van omgewaaide verkeersborden, werfafsluitingen e.d. als gevolg van onvoldoende verankeren of bevestigen ervan (ook bij stormweer of hevige wind zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI).
   Voor huur materieel en materiaal, brandpreventie (stedebouwkundige aanvragen, bouwplannen, milieuvergunningsaanvragen) en verdere informatie verwijzen we graag naar het geldende retributiereglement. Dit kan je downloaden door te klikken op onderstaande knop.
   Share This