Preventie-advies

Gratis brandpreventieadvies voor privéwoningen

De brandpreventieadviseur

Naar het voorbeeld van een project in Liverpool, dat ervoor zorgde dat het aantal woningbranden drastisch verminderde, besliste de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) om in iedere hulpverleningszone over te gaan tot het opleiden van brandpreventieadviseurs. Door de ervaring op het terrein in reële situaties en door het volgen van een gerichte opleiding in het lokaliseren van mogelijke brandrisico’s is de brandweerman best geplaatst om deze taak op zich te nemen. Het doel van het project is dat de brandpreventieadviseur praktische tips geeft over eenvoudige ingrepen die de woning van de burger een pak brandveiliger kunnen maken.

De TAKEN van een brandpreventieadviseur situeren zich binnen vijf pijlers:

  • sensibiliseren van het publiek via informatiestands tijdens diverse evenementen of via lokale preventieprojecten of -campagnes;
  • informeren van het publiek (brandrisico’s in woningen, informatie over brandpreventie, …);
  • objectief en kosteloos op maat adviseren van burgers inzake de brandbeveiliging van een woning;
  • evalueren van uitgevoerde maatregelen op verzoek van de burger die specifieke maatregelen heeft genomen;
  • sensibiliseren van de verschillende doelgroepen door het geven van uiteenzettingen / conferenties over brandpreventie in woningen.

Sommige preventieve maatregelen zijn eenvoudig, bijvoorbeeld een rookmelder plaatsen, vermijden dat elektrische apparaten ingeschakeld blijven, de filter van de droogkast geregeld vervangen, enz…

Ook hulpverleningszone „Vlaamse Ardennen”, liet een aantal van de manschappen opleiden tot brandpreventieadviseur.

Brandveiligheid begint dus bij goede gewoontes. De brandpreventieadviseur helpt u graag en GRATIS op weg.

Share This