Brandweer Zone Vlaamse Ardennen

 

BVLAR?

BVLAR staat simpelweg voor Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Deze zone omvat volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

vrijwilligers

beroeps

interventies in 2018 voor brandweer en ambulance

voertuigen

Zonewerking

Om de burger nog sneller te helpen, werden alle brandweerkorpsen in België hervormd. Zoals bij de politiehervorming in 2000, is gemeentelijk niveau volledig verdwenen en stapte men over naar een zonaal niveau. De 250 brandweerkorpsen zijn sinds 1/1/2015 ingedeeld in 34 hulverleningszones. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. De brandweerposten Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voorde dienstverlening binnen de zone. De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen :

 • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
 • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
 • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer,…

Zo kan heel vlot “zonaal” materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn o.a. :

 • een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies
 • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming
 • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden
 • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg.

De overstap naar deze zonale structuur lijkt eenvoudig op het eerste zicht, doch is vrij complex. Het is een “point of no return” waarbij een goeie opstart in belangrijke mate de toekomst zal bepalen. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen heeft de ambitie om deze opstart vlot te laten verlopen. Voor de inwoners van de steden en gemeenten binnen de hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen” verandert er in de praktijk weinig, zij worden nu nog professioneler en adequater geholpen. Een overzicht van de gemeenten en steden die beschermd worden door Hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”:

Posten

De verschillende steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen zijn verdeeld over 8 verschillende brandweerposten. Elke post opereert onafhankelijk, maar met een doorgedreven samenwerking met de verschillende posten uit de zone. Zo worden bij specifieke of grotere interventies personeel en materiaal ingezet van andere posten uit de zone. De 8 posten zijn:

Brakel

Verantwoordelijke: Kpt. Rudy Sadones

Neerstraat 97, 9660 Brakel

Herzele

Verantwoordelijke: Kpt. Dirk Van Waeyenberghe

Mergellaan 75, 9550 Herzele

Kluisbergen

Verantwoordelijke: Lt. Steven Bloeyaert

Berchemstraat 55 B, 9690 Kluisbergen

Kruisem

Verantwoordelijke: Kpt. Kris Vermaerke

Warandestraat 2, 9770 Kruisem

Oudenaarde

Verantwoordelijke: Kpt. Geert Derlyn

Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Ronse

Verantwoordelijke: Kpt. Philippe Vandenhole

Veemarkt 28, 9600 Ronse

Sint-Lievens-Houtem

Verantwoordelijke: Kpt. Hans De Vijlder

Keiberg 24a, 9521 Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Verantwoordelijke Kpt. Glenn Gosseye

Meengracht 2, 9620 Zottegem

Organisatie

De beleidsvoerende organen

Op brandweervlak zetelen volgende personen beroepsmatig in onderstaande beleidsorganen :

 • Kolonel Peter De Vijlder, Zonecommandant

 • Mevrouw Nathalie Hendrickx, secretaris Zoneraad en Zonecollege

De beleidsorganen worden ondersteund door

 • De Bijzonder Rekenplichtige Marnic Fort
 • Een directeur Operaties Maj. Geert Derlyn
 • Een directeur Veiligheidsketen Kpt. Geert Derlyn
 • Een directeur Ondersteunende Diensten Jeroen Vanderstraeten
 • Een administratief beleidsmedewerker, Nathalie Hendrickx
 • De Technische Commissie

De zoneraad

De zoneraad is het hoogste orgaan binnen de zone en komt maandelijks samen. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone en bevat naast de zonecommandant, Majoor Peter De Vijlder en zonesecretaris Nathalie Hendrickx, alle burgemeesters van de zone:

 • Oudenaarde: Burgemeester M. De Meulemeester – voorzitter
 • Brakel: Burgemeester S. Devleeschouwer
 • Herzele: Burgemeester J. Van Tittelboom
 • Horebeke: Burgemeester C. Browaeys
 • Kluisbergen: Burgemeester P. Willequet
 • Kruisem: Burgemeester J. Verzele
 • Maarkedal: Burgemeester J. Nachtergaele
 • Ronse: Burgemeester I. Michaux
 • Sint-Lievens Houtem: Burgemeester T. De Knyf
 • Wortegem-Petegem: Burgemeester L. Vander Meeren
 • Zottegem: Burgemeester E. De Both
 • Zwalm: Burgemeester B. Tuybens

Het zonecollege

Het Zonecollege is samengesteld uit 5 burgemeesters die door de Zoneraad gekozen zijn, aangevuld met de Zonecommandant en Zonesecretaris.
Volgende burgemeesters maken deel uit van het Zonecollege:

 • Oudenaarde: Burgemeester M.De Meulemeester – voorzitter
 • Ronse: Burgemeester I. Michaux
 • Wortegem-Petegem: Burgemeester L. Vander Meeren
 • Zottegem: Burgemeester E. De Both
 • Zwalm: Burgemeester B. Tuybens

De vergaderingen van het zonecollege zijn niet openbaar.

Download hier de besluiten van de zoneraad en zonecollege

Share This