Toegankelijkheidsverklaring Brandweerzone Vlaamse Ardennen

Brandweerzone Vlaamse Ardennen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (wet van 19 juli 2018).
Iedereen moet de informatie op www.bvlar.be en andere applicaties gericht aan derden eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen.
De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.bvlar.be en andere applicaties gericht aan derden.

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de WCAG 2.1.
Enkele voorbeelden:
Alle pagina’s van de website zijn zoveel mogelijk gestructureerd en betekenisvol opgebouwd.
Afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief
Alle formuliervelden hebben een afbeelding
Links zijn altijd betekenisvol
De pagina gebruikt skiplinks om blokken content te omzeilen
Brandweerzone Vlaamse Ardennen doet op dit moment een grondige doorlichting van haar digitale infrastructuur/website met het oog op toegankelijkheid. De werkpunten die gevonden worden door deze oefening te doen, lijsten we hieronder op van zodra deze bekend zijn.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/09/2020.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 05/10/2020.

Feedback en contactgegevens
Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen laat het ons dan weten op contact@bvlar.be

Share This