background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Roadshow brandpreventie bij u thuis!

Roadshow brandpreventie bij u thuis!

20 november 2017 om 19.30 uur in de Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

Binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen had de werkgroep Brandpreventieadviseurs (BPA) het lumineuze idee om elke maand een stad/gemeente van onze zone te bezoeken en een infosessie “brandveilig wonen” geven, specifiek gericht op brandveiligheid thuis. Er werd een aanhangwagen omgebouwd tot demonstratievoertuig waar de brandpreventieadviseurs de verschillende types rookmelders voorstellen, videofilms en presentaties laten zien ivm brandpreventie thuis geven, en nog veel meer… Kortom, waar deze aanhangenwagen opgesteld staat kan u terecht met al uw vragen over brandveiligheid thuis.

Volgende komt onder meer aan bod tijdens deze roadshow

·  interactieve presentatie brandpreventie voor particulieren

·  kennismaking met verschillende soorten rookmelders/ blusmiddelen

·  aanvraag GRATIS plaatsbezoek ivm plaatsing van rookmelders bij u thuis

·  demowagen brandpreventie

Inwoners van Zingem en omstreken zijn van harte welkom!!! Tot dan!

 

 

 

Vacature preventionist

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen doet een oproep tot de kandidaten van de functie van preventionist.

Beknopt functieprofiel preventionist:

De preventionist werkt op een beheersmatig niveau. Hij/zij speelt een rol bij vergunningverlening, voert brandveiligheid inspecties uit en geeft voorlichting over de inhoud van zijn vakgebied. Hierbij maakt hij/zij gebruik van relevante wetten en regelingen betreffende de brandpreventie. Vaak functioneert hij/zij zelfstandig binnen diverse teams.

Bijlage: Functieprofiel Preventionist.pdf

 

 

Vacature vrijwilligers

EEN JOB BIJ DE HULPDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER?

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van hulp bij bvb. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.

Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij jou graag!

FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moet u een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet u een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet u voor u kan inschrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan u zich inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven. De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor u moet slagen om uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid u zich inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor u nadien wilt solliciteren of de provincie waar u woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als u zich inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT BIJ DE BRANDWEER?

U vervult een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

U past concreet het veiligheidsbeleid toe teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Als brandweerman werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). U hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt u bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Het bruto geïndexeerd uurloon van een brandweerman bedraagt (aan huidige index ): €12,61 EUR. Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone.

In de maand oktober volgt er nog een infosessie waar je met al je vragen terecht kan.

De uiterste datum waarop de kandidaatstelling kan ingediend worden is 14 november 2017 of met een datum poststempel ten laatste op 14 november 2017. De kandidaturen dienen gericht aan het diensthoofd personeel van de hulpverleningszone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een uittreksel uit het strafregister, een copy van het rijbewijs B , een copy van het federaal geschiktheidstattest en het inlichtingenformulier. 

 

Vul hier je gegevens in en wij nodigen je uit voor de infosessie "word brandweerman!" waar je alles te weten komt over o.a. Federaal geschiktheidsattest, opleiding, verloning...

 

Vacature sergeant najaar

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure voor 20 functies van sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad

Beknopt functieprofiel sergeant-vrijwilliger

Doel :

1. De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.

Bijlage: Vacature sergeant najaar 17.pdf

 

 

Vacature korporaal najaar

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure voor 60 functies van korporaal-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad.

Beknopt functieprofiel korporaal-vrijwilliger

Doel :

1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

3. Het optreden als verantwoordelijke voor een kleine groep medewerkers teneinde een kwalitatief hoogstaande, effectieve en efficiënte hulpverlening te waarborgen tijdens interventies.

Bijlage: Vacature korporaal najaar 17.pdf

 

 

Roadshow brandpreventie bij u thuis!

22 juni 2017 om 20 uur JC ARCADIA, Bovenstraat 2a te Horebeke

Binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen had de werkgroep Brandpreventieadviseurs (BPA) het lumineuze idee om elke maand een stad/gemeente van onze zone te bezoeken en een infosessie “brandveilig wonen” geven, specifiek gericht op brandveiligheid thuis. Er werd een aanhangwagen omgebouwd tot demonstratievoertuig waar de brandpreventieadviseurs de verschillende types rookmelders voorstellen, videofilms en presentaties laten zien ivm brandpreventie thuis geven, en nog veel meer… Kortom, waar deze aanhangenwagen opgesteld staat kan u terecht met al uw vragen over brandveiligheid thuis.

Volgende komt onder meer aan bod tijdens deze roadshow

·  interactieve presentatie brandpreventie voor particulieren

·  kennismaking met verschillende soorten rookmelders/ blusmiddelen

·  aanvraag GRATIS plaatsbezoek ivm plaatsing van rookmelders bij u thuis

·  demowagen brandpreventie

 

Inwoners van Horebeke en omstreken zijn van harte welkom!!! Tot dan!

 

 

 

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen