In 2019 werden de brandweerdiensten 370 931 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dagelijks rukken in Vlaanderen meer dan 1 016 keer ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze interventies waren er 172 574 brandweerinterventies en 198 357 ziekenwageninterventies. De brandweer garandeert dat elke noodoproep beantwoord wordt, dankzij de niet-aflatende inzet van 12 387 personeelsleden. Dat melden het Netwerk Brandweer* en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Brand
Oproepen voor brand zorgden in totaal voor 19 878 interventies. Dit is 11,5% van alle brandweerinterventies en staat voor bijna 55 interventies per dag. Er zijn geografische verschillen die vooral verklaard worden door het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid. Zo zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de koplopers met respectievelijk 5 766 en 5 208 interventies. De aanwezigheid van twee grootsteden in deze provincies, verklaart het groot aantal branden. De hulpverleningszones van West-Vlaanderen rukten 3 729 keer uit voor brand, in Limburg reden de brandweerdiensten 2 813 keer uit voor brand en Vlaams – Brabant (zonder het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) kreeg hiervoor 2 362 oproepen.
Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Ziekenwagen
Bijna alle hulpverleningszones beschikken over ziekenwagens. De ziekenwageninterventies maken dan ook een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer (53,5%) uit. De hulpverleningszones zorgden voor 198 357 ritten in totaal. Dit zijn dagelijks 543 noodoproepen over heel Vlaanderen.
De provincie West-Vlaanderen is koploper voor het aantal ziekenwageninterventies met 66 972 ritten. Met 50 063 ritten volgen de hulpverleningszones van Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant, met slechts twee hulpverleningszones, neemt de brandweer 32 215 ritten voor haar rekening. De provincie Limburg reed 27 189 keer uit en in de provincie Antwerpen werden 21 918 ritten uitgevoerd door de hulpverleningszones. De verschillen in de provincies worden verklaard door het feit dat niet overal de ziekenwagenzorg door de brandweer wordt uitgevoerd. Zo zijn er tussen de gemeenten verschillen in het aandeel van private- en brandweerziekenwagens, die beide volgens dezelfde protocollen en kwaliteitscriteria werken.

Storm, wateroverlast en wespen
In 2019 handelde de brandweer 23 741 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen werd 57 609 maal een brandweerploeg ingeschakeld. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Andere interventies
Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 71 346 oproepen. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies. De brandweer rukt dagelijks bijna 200 keer uit voor deze types van interventies.

Gemotiveerd personeel
Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12 387 personeelsleden actief bij de brandweer. 3 055 (25%) van hen zijn in hoofdberoep actief in de hulpverleningszones waarvan 70 personen beroepsambulanciers zijn. Zij worden bijgestaan door 8 698 (70%) vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak, beschikbaar stellen om inwoners bij te staan. Onder deze vrijwilligers zijn 825 vrijwillige ambulanciers aanwezig. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 634 (5%) administratieve personeelsleden.

Tabel

Interventies Aantal Percentage Per dag
Totaal 370 931 100% 1 016
Brand 19 878 5,4% 54
Ziekenwagen 198 357 53,5% 543
Water en storm 23 741 6,4% 65
Wespen 57 609 15,5% 158
Andere 71 346 19,2% 196

 

Personeel Aantal Percentage
Totaal 12 387 100%
Beroeps 3 055 25%
Vrijwilligers 8 698 70%
Ondersteunend kader 6 34 5%

 

Share This