De brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) is verheugd haar rangen te kunnen versterken met 30 nieuwe brandweer-vrijwilligers voor de brandweerdienst. Dit is het resultaat van de laatste grote aanwervingscampagne. In de acht posten van de brandweerzone stromen nieuwe vrijwilligers binnen.

In het najaar van 2023 trapte de brandweerzone haar aanwervingscampagne af. Dat ging gepaard met infoavonden, inlichtingenmomenten, opendeurdagen, flyeracties enzovoort. En deze inspanningen hebben geloond, met de aanstelling van 30 nieuwe leden tijdens de laatste zoneraad. De verspreiding van de nieuwe vrijwilligers is als volgt verdeeld:

  • Post Brakel: 4
  • Post Herzele: 2
  • Post Kluisbergen: 4
  • Post Kruisem: 3
  • Post Oudenaarde: 7
  • Post Ronse: 3
  • Post Sint-Lievens-Houtem: 1
  • Post Zottegem: 6

Voorzitter van de zoneraad, burgemeester Marnic De Meulemeester, benadrukt het belang van deze werving: “Als brandweerzone die sterk inzet op vrijwilligers is de instroom van nieuw bloed cruciaal. Het stemt me dan ook bijzonder hoopvol dat heel wat jonge mensen dit maatschappelijk engagement opnemen. De brandweerzorg is essentieel in onze samenleving, en de verwachtingen van de burgers met betrekking tot de brandweerdienst worden steeds groter. Kandidaten worden daarop voorbereid tijdens een intensieve opleiding, die ze volgen naast hun reguliere job. Die inspanning vind ik toch zeer bewonderenswaardig. Daarnaast wens ik de medewerkers van onze brandweerzone te bedanken die zich hebben ingezet om nieuwe rekruten te werven. Het blijft een hele uitdaging, maar ik moet vaststellen dat men er keer op keer in slaagt de rangen te versterken.”
Zonecommandant Peter De Vijlder voegt daaraan toe: “Om onze diensten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren, moeten we geregeld op zoek naar nieuwe medewerkers, en dat is telkens opnieuw een hele uitdaging. Maar we zijn heel tevreden met deze mooie lichting van nieuwe en gemotiveerde mensen, en dat geeft ons moed voor de komende campagnes, want sommige posten van onze brandweerzone kunnen nog extra aanvulling gebruiken, al kunnen we stellen dat met deze lichting een belangrijke nood is ingevuld. Momenteel werkt onze brandweerzone met 426 brandweervrijwilligers, naast 21 beroepsleden en 12 administratieve krachten. We zijn daarmee in België de brandweerzone met het hoogste percentage aan vrijwilligers. Als zonecommandant ben ik dan ook fier dat we onze werking op deze manier kunnen bestendigen.”

De nieuwe vrijwilligers zullen nu in eerste instantie kennismaken met het vak van brandweer-vrijwilliger. Zo voorziet de brandweerzone een verwelkomingstraject tijdens de zomermaanden om kennis te maken met de basisvaardigheden en om een bezoek te brengen aan de acht posten. Dit om hen optimaal voor te bereiden op de brandweeropleiding, welke georganiseerd wordt door de brandweerschool PAULO en start in het najaar. Door het grote aantal inschrijvingen vanuit BVLAR zal de brandweerschool de koude opleidingen hoofdzakelijk organiseren in Oudenaarde en Zottegem. Op die manier worden verplaatsingen naar Gent beperkt. De zogenaamde warme opleidingen (waarbij brandbestrijding in de praktijk wordt gebracht) worden wel in Gent georganiseerd. De nieuwe stagiairs staat een opleidingsprogramma te wachten van 240 uren. Twaalf van de dertig zullen de opleiding aanvatten in weeksessies, de overige achttien opteerden voor de weekendsessies. Respectievelijk zullen zij er een half jaar en anderhalf jaar over doen om de opleiding en bijhorende examens te vervolledigen.

Vanuit de brandweerzone Vlaamse Ardennen willen we graag alle nieuwe vrijwilligers danken voor hun engagement en veel succes toewensen met hun opleiding!

Share This