De provinciale fase is nog steeds van kracht.
We hebben vandaag reeds verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ophogen van een wachtbekken met zandzakken en het uitvoeren van diverse pompwerkzaamheden. Momenteel zijn we ook bezig met het opbouwen van een grote pompcapaciteit te Oudenaarde om een wachtbekken over te pompen naar de Schelde. Kleinere pompwerkzaamheden zijn bezig te Oudenaarde en Zottegem.

Er hebben tot nog toe geen evacuaties plaatsgevonden. Slechts enkele kelders zijn ondergelopen, en de bedreiging voor woningen zijn eerder beperkt. We blijven evenwel aandachtig, in het bijzonder ter hoogte van de Zaubeek (Kruisem). Aldaar zijn reeds preventieve maatregelen genomen.
De Zwalmbeek is buiten haar oevers getreden in Nederzwalm als in Sint-Denijs-Boekel, maar deze stroomt over in weilanden. Er zijn geen woningen bedreigd. In de Groenstraat (Brakel) is de situatie anders. Daar zal een dam worden opgeworpen om 7 woningen te vrijwaren van waterschade.

Daarnaast bieden de gemeenten Zottegem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kruisem en Maarkedal hulp aan de zwaarder getroffen gebieden rond de Dender. Binnen deze solidaire samenwerking zijn er reeds 2000 zandzakken geleverd aan Geraardsbergen en zullen er nog eens 1500 zandzakken ter beschikking worden gesteld voor onze collega’s in Ninove. Uiteraard blijven wij onze strategische stock aanvullen, om ook op ons grondgebied over steeds voldoende zandzakken te beschikken.

De opvolging van de acties wordt gecoördineerd binnen een overlegcel met alle burgemeesters en noodplanningscoördinatoren binnen onze brandweerzone, eveneens in overleg met de betrokken politiezones. Dit laat ons toe om snel beslissingen te nemen en ons steeds zo goed mogelijk voor te bereiden.

We hebben de kaap van 200 interventies op ons grondgebied overschreden.

👉Wateroverlast melden kan best via ons online formulier: https://bvlar.be/wateroverlast

👉Volg steeds de sociale media van je stad of gemeente

👉Blijf waakzaam, en hou de weersvoorspellingen en waterstanden (KMI en waterinfo.be) in het oog

👉Wees voorzichtig op de weg. Sommige wegen zijn afgesloten en andere liggen er gevaarlijk bij

👉Respecteer de wegomleggingen

Share This