Retributiereglement

De brandweer: altijd klaar om mensen in nood te helpen. Maar opgelet, sommige interventies zijn betalend, omdat ze geen onmiddellijk gevaar inhouden voor mens of goed. We geven hieronder een overzicht. Stel, je wordt midden in de nacht wakker omdat je rookmelder...

UPDATE WATEROVERLAST 03/01 19u00

Onze werkzaamheden met betrekking tot de wateroverlast in de Vlaamse Ardennen zitten er zo goed als op. We blijven uiteraard waakzaam en ter beschikking voor eventueel bijkomende interventies. De preventief opgeworpen dammen, samen met de inspanningen van de...

UPDATE WATEROVERLAST 03/01 14u00

De provinciale fase is nog steeds van kracht. We hebben vandaag reeds verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ophogen van een wachtbekken met zandzakken en het uitvoeren van diverse pompwerkzaamheden. Momenteel zijn we ook bezig met het opbouwen van een...

UPDATE WATEROVERLAST 03/01 7u30

De provinciale fase is nog steeds van kracht. De voorspellingen draaien gunstiger uit dan eerst vooropgesteld. Er zou minder neerslag vallen de komende uren, waardoor de situatie zich zou moeten stabiliseren. Echter wordt het, zelf in deze gunstigere omstandigheden,...

UPDATE WATEROVERLAST 02/01 19u00

De provinciale fase werd afgekondigd omstreeks 17u45. Dit betekent dat de situatie door de Gouverneur wordt gecoördineerd voor heel de provincie Oost-Vlaanderen. Onze prioriteiten gaan momenteel naar het opbouwen van een voldoende hoeveelheid zandzakken. Hiervoor doen...

UPDATE WATEROVERLAST 02/01 16u30

Momenteel zijn verschillende alarmpeilen overschreden. Dit betekent dat op diverse plaatsen in de Vlaamse Ardennen waterlopen buiten hun oevers treden. De punten met belangrijke waakzaamheid zijn momenteel de regio’s rond de Maarkebeek (Leupegem), Molenbeek (Etikhove...