De provinciale fase is nog steeds van kracht.
De voorspellingen draaien gunstiger uit dan eerst vooropgesteld. Er zou minder neerslag vallen de komende uren, waardoor de situatie zich zou moeten stabiliseren.
Echter wordt het, zelf in deze gunstigere omstandigheden, nog steeds uitkijken met betrekking tot de te verwachten neerslag en de reactie van de waterlopen hierop.
We houden met name de Leie en de waterlopen die hierop afvloeien in de gaten.

We zijn gisterenavond nog tot laat in de nacht bezig geweest met het opwerpen van dammen op diverse plaatsen in de regio rond Oudenaarde/Kruisem.
We zagen deze nacht ook een gunstige evolutie van de waterpeilen. De situatie is momenteel op de meeste plaatsen stabiel of is verbeterd tegenover gisterennamiddag.

Ondertussen hebben we dankzij de ondersteuning uit diverse andere hulpverleningszones en dankzij de vrijwillige inzet van burgers in verschillende steden en gemeenten onze voorraad aan zandzakken kunnen opkrikken. Deze solidariteit zorgt ervoor dat onze brandweerzone zich kan focussen op haar kerntaken, namelijk het opwerpen van dammen en pompwerkzaamheden.
Momenteel staat onze teller op zo’n 160 afgewerkte interventies en zijn slechts enkele interventies momenteel lopende.
Wij staan voortdurend in contact met de verschillende politiezones die werkzaam zijn op het grondgebied van de Vlaamse Ardennen, alsook met de diensten van de verschillende steden en gemeenten.

Gisterenavond kregen we daarenboven nog een oproep voor een woningbrand te Maarkedal, waar een kortsluiting in een zekeringskast de boosdoener was. Onze diensten konden deze interventie snel afhandelen.

👉Wateroverlast melden kan best via ons online formulier: https://bvlar.be/wateroverlast

👉Volg steeds de sociale media van je stad of gemeente

👉Blijf waakzaam, en hou de weersvoorspellingen en waterstanden (KMI en waterinfo.be) in het oog

👉Wees voorzichtig op de weg. Sommige wegen zijn afgesloten en andere liggen er gevaarlijk bij

Share This