Met dit jaarlijks activiteitenverslag wil Netwerk Brandweer enerzijds inventariseren wat er de laatste 12 maanden verwezenlijkt is (volledig of gedeeltelijk), en anderzijds enkele van de verwezenlijkingen kort toelichten.

Deze resultaten zijn mogelijk geweest dankzij de wil en de inzet van alle zonecommandanten, de zonevoorzitters, de voorzitters van de netwerken en de afgevaardigde medewerkers van de hulpverleningszones, die mee de werking van de brandweer naar een hoger niveau tillen.
Voor de hulpverleningszones staat de veiligheid van de inwoners van centraal. Naast de inwoners zijn zij ook verantwoordelijk voor de veiligheid en de opleiding van de hulpverleners zelf. Zij zijn de kracht en het menselijk kapitaal waarop inwoners in nood rekenen.

Klink hier om het activiteitenverslag te raadplegen.

 

Share This