Op 1 september verlaat de burgemeester van Ronse, Luc Dupont, het politieke podium. Burgemeester Dupont was sinds de inwerkingtreding van de brandweerzone in 2015 eveneens voorzitter van de zoneraad, het beleidsvoerende orgaan van de brandweerorganisatie.

Meer dan 20 jaar inzet voor zonale brandweer
Hoewel de brandweerzone officieel van start ging op 1 januari 2015, heeft de voorzitter er al een langer parcours opzitten. Al in het jaar 2000 werd Luc Dupont verkozen tot voorzitter van het beheerscomité, een interstedelijke brandweersamenwerking – de vroege voorloper van de brandweerzone. Door dit comité werden reeds verschillende grote investeringen uitgevoerd en krachtlijnen uitgezet, ten bate van een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende brandweerkorpsen in de Vlaamse Ardennen. Bij de concretisering van de brandweerzone in 2009, stond hij eveneens aan het roer van de toenmalige Task Force, en bereidde zo de weg voor tot een geïntegreerde samenwerking van de 8 brandweerposten en 12 steden en gemeenten. Een echt huzarenstuk. Onder het bewind van Luc Dupont kwam er een duidelijke structuur in de organisatie die de verantwoordelijkheid draagt over een grondgebied van meer dan 500 km² met ongeveer 200.000 burgers, en jaarlijks 7500 oproepen. “Het was een waar voorrecht om met burgemeester Dupont de voorbije 7 jaar te kunnen samenwerken. Ik kan stellen dat hij dag en nacht klaarstond voor onze brandweerfamilie”, licht zonecommandant De Vijlder Peter toe.

Een nieuwe voorzitter
Tijdens de laatste zitting van de zoneraad, op 26 augustus werd burgemeester Dupont op gepaste wijze bedankt door collega’s en medewerkers. De vertegenwoordiging van de stad Ronse in de zoneraad gaat nu over naar de nieuwe burgemeester Michaux Ignace. Tijdens de zoneraad van september zal er dan tussen de 12 burgemeesters een nieuwe voorzitter worden gekozen. “Met het vertrek van burgemeester Dupont verliezen we een gedreven en aimabel persoon, maar ik ben er van overtuigd dat de samenwerking met de nieuwe voorzitter even goed zal verlopen. We willen immers allemaal dezelfde focus: de burger in nood zo goed en zo snel mogelijk helpen”, sluit zonecommandant De Vijlder af.

Share This