Om de samenwerking met diverse partners tijdens grootschalige interventies af te stemmen en te oefenen, organiseerde brandweerpost Brakel gisteren (18 december 2023) een grootschalige oefening. De eerste nabesprekingen zijn alvast positief, en een verdere evaluatie zal worden uitgevoerd om de verbeterpunten uit te werken.

Voormalig zwembad gekraakt

“Het scenario is uit het leven gegrepen”, stelt de verantwoordelijke van de post, kapitein Rudy Sadones. “In de Vlaamse Ardennen worden we niet erg vaak met krakers geconfronteerd, maar het is een fenomeen dat goed gekend is in de grootsteden. En we worden er dus potentieel ook niet van gevrijwaard.”
“Dergelijke scenario’s zijn inderdaad niet ondenkbaar. En vaak hebben we dan te maken met personen die zich enkel kunnen uitdrukken in een vreemde taal. Komt daar nog bovenop dat we in zo’n gevallen vaak te maken krijgen met grote groepen van mensen, en dus potentieel veel slachtoffers. Dit is een oefening waaruit vele leerpunten kunnen gehaald worden die ook van belang kunnen zijn voor de overige brandweerposten van onze brandweerzone”, vult zonecommandant Peter De Vijlder nog aan.
Het scenario is simpel maar waarheidsgetrouw: in een gekraakt pand, het voormalige zwembad van Brakel, breekt brand uit. De brandweer komt ter plaatse en wordt geconfronteerd met diverse slachtoffers die in paniek zijn en…

Drugslabo aanwezig

Al snel wordt het duidelijk dat het niet zomaar om een kraakpand gaat, maar dat enkele bewoners er een drugslabo hebben ingericht. “Hierbij is het de bedoeling dat we onze reflexen trainen bij het ontdekken van gevaarlijke stoffen. Hiervoor hebben we een specifieke procedure en zijn ook beschermingsmiddelen nodig die onze medewerkers beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Ook hiermee komen we, gelukkig, slechts beperkt mee in contact, maar deze oefening laat ons toe ook dit aspect nogmaals te oefenen”, weet luitenant Dirk Gaublomme, die de oefening organiseerde.
In deze bestaat de taak van de brandweer erin de situatie te stabiliseren en eventuele slachtoffers te evacueren. En ook de medische discipline (ambulance- en MUG-diensten) hebben er hun handen mee vol. Het behandelen van slachtoffers die in contact zijn gekomen met chemische stoffen noodzaakt bijzondere verzorging. En uiteraard krijgt alles ook een gerechtelijk kantje, vandaar dat deze oefening ook in nauw contact met de politie werd uitgevoerd.

Oefenen met post Geraardsbergen

“In het kader van de regeling rond de Snelste Adequate Hulp (een wetgevend kader die stelt dat bij een dringende oproep de snelste brandweerpost dient gealarmeerd, n.v.d.r.), werken we vaak samen met brandweerpost Geraardsbergen – we delen met hen immers een stuk grondgebied waar we beiden tussenkomen bij dringende oproepen – en het leek ons daarom ook opportuun om van deze oefening gebruik te maken om onze samenwerking verder op elkaar af te stemmen”, licht luitenant Dirk Gaublomme nog toe. Post Geraardsbergen nam dan ook deel aan deze oefening met 6 man en 1 autopomp, dewelke in versterking kwam voor de gesimuleerde brand in het zwembad.

Leerpunten uitwerken

Tijdens de oefening hebben we collega’s die het verloop monitoren en notities maken. Aan de hand van deze notities en de algemene feedback van de oefening gaat onze brandweerzone, en in het bijzonder brandweerpost Brakel, verder met het uitwerken en uitdiepen van zowel de punten die positief waren, als de verbeterpunten. Dit kan dan verder worden opgenomen in het opleidingsbeleid van de brandweerzone. “Ik ben alvast zeer tevreden over het verloop van de oefening. Later bekijken we waar we moeten bijsturen”, sluit kapitein Sadones nog af. “Op mijn beurt ben ik zeer onder de indruk hoe de verschillende disciplines zich hebben ingespannen om verdere rampspoed te voorkomen tijdens deze gezamenlijke brandweeroefening”, voegt de burgemeester van Brakel Stefaan Devleeschouwer er nog aan toe.

Aan de oefening participeerden zo’n 90 personen, en werden 20 voertuigen ingezet. Dit vanuit heel de brandweerzone Vlaamse Ardennen en de verschillende deelnemende disciplines.

Share This