Hulpverlening over de grenzen heen: Fluvia gaat samenwerking aan met hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en Zone Centrum
De brandweer: altijd paraat. En dat wordt nog eens extra bekrachtigd. Want naast de samenwerking die hulpverleningszone Fluvia reeds opzette met hulpverleningszone Wapi, rolt Fluvia nu ook een gelijkaardige samenwerking uit met de hulpverleningszones Vlaamse Ardennen en zone Centrum (Gent en omstreken).

Hulpverlening bieden stopt niet aan de grens van het werkingsgebied, zo redeneren de sinds 2015 opgericht hulpverleningszones in ons land. De veiligheid en de zorg voor onze inwoners staan steeds centraal. Sinds hun oprichting sloten de vier West-Vlaamse brandweerzones – Westhoek, Midwest, Zone 1 en Fluvia – daarom al een informeel akkoord waarbij er zo snel mogelijk hulp wordt geboden bij dringende interventies. En dat wordt geografisch steeds verder uitgebreid en officieel bekrachtigd.
Begin 2016 sloot Fluvia al een samenwerkingsovereenkomst af met de zuidelijk aangrenzende hulpverleningszone Wallonie Picarde (Wapi), net over de taalgrens. Nu komt er daar nog voor Fluvia een samenwerking van onbepaalde duur bij met hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (BVLAR) en Zone Centrum. Bij dringende interventies, die gealarmeerd worden door de noodcentrale 112, wordt steeds ingezet op de snelste adequate hulp, van welke zone of provincie die ook komt.

Digitale informatie-uitwisseling
Om dit praktisch uit te rollen, informeren de verschillende zones elkaar over de gekende gevaren bij snelst adequate hulpverlening: de aanwezige bedrijven, instellingen en risicoplaatsen. De zones trekken hierbij de kaart van de technologie. Brandweerzone Centrum nam in 2017 het initiatief om een app te ontwikkelen waarmee brandweermannen op het terrein belangrijke informatie kunnen opzoeken. Dit is een succesverhaal wat betreft samenwerking, want ook andere zones werkten hieraan mee. De volgende fase is om alle interventiedossiers te digitaliseren en de software van de verschillende zones met elkaar te laten communiceren. Zo kunnen de brandweermannen waar dan ook informatie en interventieplannen digitaal raadplegen met behulp van tablets.

  • Facebook
  • Twitter
  • Facebook
  • Twitter
  • Facebook
  • Twitter

Share This