Voorschriften voor het houden van een kampvuur:

  • Afhankelijk van de locatie kan er een beperking gelden van de hoeveelheid brandbaar materiaal voor het kampvuur. Algemeen: overdrijf niet met de grootte van het kampvuur; Een maximale hoogte tot 3 meter en een grondoppervlakte van 1 à 2 m2 is aanvaardbaar.
  • Let op de ondergrond: bepaalde gewassen kunnen ondergronds doorbranden. Soms is het wenselijk het kampvuur af te bakenen, bijvoorbeeld met stenen.
  • Zorg voor een duidelijke grens voor de omstaanders.
  • Bij extreme droogte of warmte is het niet aangewezen om een kampvuur te houden.
Share This