Via deze communicatie deelt de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) het overlijden mee van beroepskapitein Vandewalle Ronny.
Kapitein Vandewalle overleed gisterenochtend (30/08) in het Universitair Ziekenhuis te Gent, na enkele levensnoodzakelijke ingrepen die hij in de voorbije weken onderging. Ronny werd 63 jaar en was tot op vandaag actief lid van onze brandweerzone.

Onze brandweerfamilie reageert verslagen op dit nieuws, en uiteraard gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar de naasten en dierbaren van Ronny.
De Brandweerzone Vlaamse Ardennen is in rouw.

Sinds de zonevorming in 2015 was Ronny een gerespecteerd medewerker van onze Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Bij de opstart van de brandweerzone was Ronny lid van het toenmalige Management Team om als brandweerofficier-vrijwilliger een vertegenwoordiging voor het vrijwilligers personeel te kunnen betekenen. Hij professionaliseerde van vrijwilliger naar beroepsofficier op 3 december 2018 en bekleedde de functie van coördinator van het beleidsdomein pro-actie om zich later volledig in te zetten binnen onze brandpreventietak. Hij was ook secretaris van de Technische Commissie.

Vóór de zonevorming was Ronny reeds actief als officier binnen de brandweerpost Kluisbergen, alwaar hij zijn brandweercarrière in 1978 begon als vrijwilliger. Hij doorliep alle echelons binnen de brandweer, om in 2001 officier (onderluitenant) te worden. In 2008 werd Ronny luitenant-bevelhebber van post Kluisbergen. Bij de zonevorming in 2015 nam hij het mandaat van verantwoordelijke van de post Kluisbergen verder op zich, en zou deze functie blijven vervullen tot in 2020. Hij stond dus 12 jaar aan het hoofd van de brandweerpost Kluisbergen, en kon buigen op een brandweercarrière van 45 jaar!

Naast zijn engagement als vrijwilliger, en later als beroepslid, zette Ronny zich ook in als bestuurslid voor de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) en de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond (KOB). Als lesgever was hij vele jaren betrokken bij de brandweerschool Oost-Vlaanderen (Paulo).

Hij was sociaal en minzaam, en graag gezien doorheen de hele organisatie. Als voortrekker van het Fire Stress Team (FiST) genoot hij een groot vertrouwen en werden zijn tussenkomsten na psychologisch moeilijke interventies zeer gewaardeerd.
Het is nodeloos te zeggen dat Ronny zal gemist worden binnen en buiten onze organisatie.

Als blijk voor zijn jarenlange inzet werd kapitein Vandewalle onderscheiden met onder andere de Zilveren Palm in de Kroonorde en als Ridder in de Kroonorde.

We willen nu, samen met onze medewerkers, dit verlies een plaats geven, zijn naasten en dierbaren ondersteunen en Ronny gedenken. 

Als blijk van waardering en respect voor Ronny worden de vlaggen aan alle posten van onze brandweerzone halfstok gehangen. De brandweerwagens zullen eveneens worden voorzien van een rouwlint.
In overleg met de familie zal op gepaste wijze afscheid genomen worden van onze dierbare collega.

Online condoleren kan via https://www.uitvaartcentrumvuylsteke.be/nl/Rouwbrief/1774/
De rouwbrief vindt u hier.

Share This