Met een plechtigheid aan de brandweerkazerne in Oudenaarde is Zottegemnaar Peter De Vijlder zaterdag officieel aangesteld als brandweerzonecommandant van de regio Vlaamse Ardennen.

De hulpverleningszone die De Vijlder leidt, bedient dertien gemeenten. “Ons brandweerteam bestaat uit 450 brandweermensen, onder wie zestien beroepskrachten. We vormen dus een organisatie die vooral draait op de inzet van vrijwilligers”, aldus de kersverse zonecommandant.

”Met de uitwerking van de brandweerzone, waarmee we drie jaar geleden zijn gestart, willen we vooral professioneler en eenvormig gaan werken. Elke brandweerpost heeft zijn eigen tradities en gebruiken. Maar bij noodsituaties moeten we dezelfde aanpak hebben. Het uiteindelijke doel is een nog betere dienstverlening aan de 168.000 inwoners van onze hulpverleningszone”, zegt brandweermajoor Peter De Vijlder. (HLN.be – De Coster Ronny)

Share This