Zoals iedereen kan vaststellen is onze regio vandaag gespaard gebleven van de ergste watersnood. De voorspelde hoeveelheden neerslag werden vanochtend en in de loop van de dag naar onderen bijgesteld.
Daarbovenop hadden de acties die reeds genomen waren gisteren een positieve impact.
Zo kon er heel wat water van de kritieke Zaubeek in Kruisem afvloeien naar de Leie, konden bufferbekkens leeglopen en hadden burgers in overstromingsgevoelige regio’s de kans en tijd om zich te voorzien van zandzakken.
Ook zonaal werd met de ondersteuning van de Civiele Bescherming en Defensie een verhoogde capaciteit aan zandzakken aangelegd.

De Gouverneur houdt evenwel de provinciale fase aan en adviseert iedereen om steeds waakzaam te blijven.
De vooruitzichten voor morgen zijn gelijklopend aan de situatie van vandaag, maar zaterdag zal mogelijks opnieuw kritischer worden.
Samen met de verschillende diensten houden we de vinger aan de pols en evalueren we waar nodig.
Wil je wateroverlast melden, meld het ons via het e-formulier: bvlar.be/wateroverlast of contacteer 1722.

Hou 112 steeds vrij voor dringende/levensbedreigende noodsituaties.

Share This