De winter is opnieuw aangebroken. Tijd voor knusse gezelligheid binnen in huis. Toch willen we jullie attent maken op de gevaren die schuilgaan bij dit winterweer.

Ventilatie en CO
In de winter houden we graag alles dicht, om koude geen kans te geven, en om te besparen op onze energiefactuur. Toch is ventilatie een belangrijk onderdeel van een gezond huis. Er wordt aangeraden om tot twee keer per dag de woning kort te verluchten (twee tegenover elkaar staande vensters kort openen is al voldoende om de lucht in huis te zuiveren). Daarnaast is ventilatie van cruciaal belang om eventueel gevormd koolmonoxide te verwijderen. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding, en is een echte sluipmoordenaar: je ruikt het niet, smaakt het niet, en hoort het niet. De eerste symptomen zijn al waarschuwend: duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid. Koolmonoxide vinden we vaak bij:

  • Een verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel: kachel, geiser, cv of combiketel. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt nog veel groter als het verbrandingstoestel in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat. Bijvoorbeeld op een boot, in een caravan of in een kleine doucheruimte. En als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is;
  • Niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoer- en schoorsteenkanalen als gevolg van lekken in afvoerbuizen en schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen;
  • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders. Bij gebruik van hout of het gebruik van haard en kachel als allesbrander gaat vervuiling van de afvoerkanalen en schoorsteen een stuk sneller en kunnen er hogere temperaturen ontstaan. Dit heeft weer een effect hebben op de constructieve staat van de kanalen. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen, en daarmee ook koolmonoxide, ook in huis terecht;
  • In situaties waarbij gas, olie of hout wordt verbrand in een afgesloten ruimte. Bijvoorbeeld: binnenshuis barbecueën, het gebruik van heaters in een schuurtje of een afgesloten partytent.

Je kunt CO voorkomen door je installaties goed te laten nazien, en op kritieke plaatsen een CO-detector te plaatsen.

Schouwbranden
Jaarlijks zien we tijdens de gehele herfst-en winterperiode een belangrijke toename in het aantal schouwbranden. Sommige studies tonen aan dat 1/3 van alle woningbranden ontstaan zijn met een schouwbrand. Zorg ervoor dat je schouwen gereinigd zijn, en stook geen sterk roetafzettende materialen (nat hout, hout met veel hars, behandeld hout, plastic, lijmhoudende producten,…). Deze roetafzetting verhoogt immers de kans op schouwbrand.
Volgende indicatoren kunnen wijzen op een (beginnende) schouwbrand:

  • Je schouw voelt abnormaal warm aan en produceert een ongewoon geluid;
  • Je ruikt en ziet rook of ziet visueel vlammen;
  • De rook stapelt zich op in de brandkamer/open haard;

Een schouwbrand vereist een specifieke aanpak door de brandweer. Verwittig dus ten allen tijde de hulpdiensten om de schouwbrand te doven.
Wens je meer info omtrent het reinigen van je schoorsteen, neem dan zeker eens een kijkje op www.vlaanderen.be/schoorsteen-reinigen.

Let daarnaast ook op met open haarden. Ze zijn vaak een bron van gloeiende gensters, die in een mum van tijd vuur kunnen veroorzaken in huis. Neem daarom steeds volgende stelregels in acht:

  • Zorg voor een gensterscherm voor je open haard, en hou het ten allen tijde op zijn plaats
  • Let op met dieren. Zij zijn soms geneigd om met assen te spelen, of te dicht bij het vuur te komen
  • Zorg ervoor dat de open haard goed gedoofd is alvorens te gaan slapen of het huis te verlaten

Rookmelders

Jaarlijks sterven nog mensen ten gevolge van een woningbrand. Vooral ’s nachts zijn de gevaren groter, aangezien bewoners dan slapen. Wanneer je slaapt zijn er immers heel wat zintuigen uitgeschakeld. Hierdoor zal rook of vuur te laat worden opgemerkt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Enkel een rookmelder kan hierbij je leven redden. Daarenboven worden deze vanaf 1 januari 2020 verplicht in alle woningen. Voorheen waren deze al verplicht in enkele specifieke gevallen (nieuwbouw, studentenwoningen, huurwoningen, gerenoveerde woningen en sociale woningen). Begin volgend jaar wordt dit dus uitgebreid tot alle woningen, middels een Vlaams decreet.
Dit houdt praktisch in dat elke woning van minstens 1 rookmelder moet zijn voorzien per verdiep. Daarenboven moeten kamerwoningen voorzien zijn van minstens 1 rookmelder per kamer.

Meer informatie omtrent rookmelders vind je op www.hangrookmelders.be

Share This